Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het ware één geheel. De moderne ambachts-nijverheid kan niet langer de concurrentie het hoofd bieden, indien zij niet zooveel mogelijk de handenarbeid vervangt door machinale arbeid. Maar daartoe moet de ambachtsnijvere op de hoogte zijn en blijven van het nieuwste en beste wat op zijn gebied is uitgevonden. Hij moet die werktuigen niet enkel uit beschrijvingen leeren kennen, doch die ook handtastelijk kunnen zien. Want zijn kapitaal is te klein om te kunnen wagen; hij moet zeker zijn dat elke uitgave, hoe gering ook, hem voordeel zal opleveren.

Dergelijke werktuigen kunnen echter alleen den ambachtsnijvere baten die geheel op de hoogte is van zijn vak. Hij moet dus in staat gesteld worden op die hoogte te komen en te blijven, en dat is voor wie min of meer afgelegen en op kleinere plaatsen woont, zeer moeielijk. De patroonsleergangen nu willen hem in staat stellen zijne kundigheden aan te vullen.

Met het doel om aan de klein-nijverheid beide hulpmiddelen van den nieuweren tijd te verschaffen : de patroonsleergang en de tentoonstelling, werd het Keulsche Instituut opgericht. Het gebouw, welker photographische afbeelding het midden versierde van het vertrek, dat op de 1 entoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt aan de Keulsche inzending was gewijd, is uitsluitend voor beide doeleinden opgericht. Aan een liooge tentoonstellings-halle van 51 Meter lengte en 14 Meter breedte, sluit zich aan een gebouw van 43 Meter lengte en 14.30 Meter breedte, dat vier verdiepingen hoog is en voor de patroonsleergangen in vier verschillende vakken dient: het meubelmakersvak, het smidsvak, het kleermakersvak en het schoenmakersvak. Bij het gebouw is voldoende terrein beschikbaar om bij uitbreiding van het aantal patroonsleergangen, dit op de dubbele grootte te brengen. Daarenboven zijn twee zeer belangrijke patroonsleergangen : die voor den aanleg van gas en waterleiding, en die van electrische geleidingen ondergebracht in een dicht nabij gelegen, eveneveneens pas gesticht gebouw : die Kön. Mascliinen Bau.schule (de middelbare werktuigkundige school.)

Sluiten