Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beide laatst genoemde cursussen zijn voornamelijk op aandrang van het „Deutsche Yerein von Gas- and Wasserfachmannern" tot stand gekomen. Zij mogen zich ook in de bijzondere sympathie verheugen van de fabrikanten van voorwerpen van gas-, water- en electrische leidingen ; wat wel het beste hierdoor bewezen wordt, dat deze fabrikanten alle voorwerpen voor dezen cursus noodig, gratis hebben afgestaan. En dat aantal voorwerpen is niet gering! Badkuipen, closets, gaskachels, badkachels, lampen, enz. enz. van de meest uiteenloopende constructie zijn ter beschikking van de bezoekers van deze patroonsleergangen gesteld,zoodat zij op de meest volledige wijze op de hoogte worden gebracht van die vakken waarin telkens zoo veel nieuws wordt uitgevonden.

De photographiën op de Tentoonstelling aanwezig, konden natuurlijk slechts een klein deel van de werkzaamheden dezer patroonsleergangen doen zien, maar toch waren deze voldoende om hare belangrijkheid begrijpelijk te maken.

Een dezer photographiën stelde de onderverdieping voor, waarin groote gas- en waterleidingen liggen, gelijk men die in straten vindt. De cursisten zijn bezig met aan deze hoofdleidingen zijleidingen en spruiten te maken, en opdat dit niet kinderspel zij, staan die leidingen onder den gewonen gas- en waterdruk.

Een andere photographie stelt voor hoe de consultatiekamer van een geneeskundige is in te richten met de verschillende warmwater-inrichtingen, daar thans in gebruik. Een andere photographie geeft een volledige badkamer weer; op een vierde zijn de cursisten bezig met het aanleggen in een lokaal van verschillende electrische huisleidingen. Het betreffende lokaal is in vele kleine vertrekjes verdeeld, in elk vertrekje is de wand uit een ander materiaal opgetrokken : scheidingswanden van gipsplaten, spaansche wanden, van baksteen, drijfsteen enz. enz. Zoo leeren zij de verschillende bevestigingswijzen maken. Weer op een andere photographie zijn de cursisten bezig met het aanbrengen eener electrische illuminatie: guirlandes, sterren, enz. —

Sluiten