is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patroonsleergangen; een populariteit welke in zeer korten tijd is verkregen, want de patroonsleergangen dagteekenen in de Rijnprovincie eerst van 1902 — Zuid-Duitschland was in dezen ÏToord-Duitschland lang voorgegaan, vooral Baden, gelijk in zooveel wat het vakonderwijs betreft.

Ten slotte moge hieronder volgen het leerplan van de verschillende Keulsche patroonsleergangen, die allen 8 weken duren.

Patroonsleergang voor het meubelmakersbedrijf.

1. akteekenen. 20 uren per week.

2. Behandeling van gereedschappen en machines;

voorzorgen tegen ongelukken 2 „ „ „

3. Kennis van grondstoffen. 2 „ „ „

4. Praktische oefeningen. 17 „ „ „

5. Kostenberekening. 4 „ „ „

6. Boekhouden. 4 „ „ „

7. Wetskennis en vereenigingswezen. 2 „ „

8. Onderricht betreffende het verleenen van eerste

hulp bij ongevallen. 1 „ „ J}

te zamen 52 „ „ „

Patroonsleergang voor het smedenbedrijf.

Deze heeft geheel dezelfde indeeling als die voor het meubelmakersbedrijf.

Patroonsleergang voor het Ideerrnalcersbedrijf.

1. Anatomie van het

menschelijk lichaam. 2 uren per week.

2. Maatnemen, vakteekenen,

patronen ontwerpen. 10 „ „ „

3. Costuumleer. 24 „ „ „

Deze drie vakken worden enkel in de eerste 4 weken onderwezen. Zoodoende vrij komende uren worden in de volgende 4 weken bestemd voor de praktische oefeningen.

4. Praktische oefeningen (enkel in de laatste vier weken) 36 uren.