is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het coöperatiewezen. De een heeft betrekking op de coöperatieve credietvereenigingen, de andere op de grondstof- en werkvereenigingen. Beide duren 17 dagen en mogen zich in een groote deelname verheugen.

III.

Behalve van beide hierboven genoemde Bedrijfsinstituten, waren op de Tentoonstelling eveneens vertegenwoordigd : de Zentralstelle für Gewerbe und Handel van Wurtemberg, en de Meisterlcurse te Hannover.

Eerstgenoemd Centraal-instituut voor bedrijf en handel te Stuttgart, welker inzending uit boeken en verslagen bestond, vervult dezelfde rol in Wurtemberg als het Neurenbergsche bedrijfsmuseum voor Beveren. Een uitvoerige beschrijving van dat Instituut en diens werkzaamheden is gegeven in „Middenstandskernen" van R. P. J. Tutein Nolthenitjs, onlangs verschenen bij de firma P. N. van Kampen & zoon te Amsterdam. Naar die studie wordt derhalve verwezen. Hier is enkel op ééne bijzonderheid van de Wurtembergsche patroonsleergangen de aandacht te vestigen nl: hunnen korten duur. —

In tegenstelling toch met wat in Noord-Duitschland plaats vindt, zijn in Wurtenberg (en trouwens ook elders in Zuid-Duitschland) de patroonsleergangen in den regel kort, zij behooren dus meer in de rubriek „gedeeltelijke" cursussen te huis, welke trouwens ook in Noord-Duitschland meer en meer de aandacht trekken.

De volgende tabel,ontleend aan een voordracht van Dr. F. Romberg, directeur der Keulsche Patroonsleergangen 1), geeft eenige bijzonderheden omtrent die Wurtembergsche cursussen, welke het bovenstaande duidelijk maken :

1) Die Bedeutung der Meisterkurse für die Gewerbeförderung und die Ausgaben der im Jahre 1907 in Cöln zu eröffnenden Gewerbeförderungsanstalt für die Rheinprovinz. Köln 1906.