Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Van de totaal-kosten ten bedrage van ƒ 1816.38 J mag dus worden afgetrokken „ 636.31 £

waarna overblijft een bedrag van ƒ 1180.07,

hetwelk de eigenlijke kosten van de beide leergangen weergeeft.

Aangezien de cursussen door 15 deelnemers werden gevolgd, bedroegen dus de uitgaven per hoofd ƒ 78.67 en omgeslagen over de 48 lesdagen, ƒ 24.58 per dag.

Brengt men de toelagen aan deelnemers niet in rekening, dan worden de cijfers ƒ 66.77 per hoofd en ƒ 20.86 per cursusdag.

Sluiten