Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Zweedsche systeem van

reisbeurzen aan werklieden (Stipendien).

door

C. J. F. LJUNGGREN,

T oorzitier van den Zweedschen Bond van Handwerkslieden, oud Lid van den Rijksdag, te Kristianstad,

vertaald door J. E. ROSENBERG,

Vice-Consul van Zweden, te Amsterdam.

A an ouds her hebben de Zweden een zekere voorliefde voor reizen in het buitenland ten einde bekwaamheden op elk mogelijk gebied te verzamelen, en wordt dit streven naar meer kennis zoowel door den Staat als door verschillende lichamen en industrieele vereenigingen ondersteund.

Om deze reden kan behalve door mannen van wetenschap, militairen enz. die hier buiten beschouwing gelaten worden, door industrieelen op verschillend gebied en ambachtslieden in verschillende vakken eene reisondersteuning verkregen worden.

Het overzicht dat hier volgt, zal zich dan ook, op eene enkele uitzondering na,slechts tot industrieelen en arbeiders bepalen en uitsluitend de maatregelen noemen, die van staatswege voor dit doeleinde genomen worden.

De Zweedsche staat verleent volgens begrooting van den Rijksdag de volgende reisondersteuningen : 1° aan werklieden in verschillende vakken,

bij de kleine industrie, die in het buitenland meer kennis en kunstvaardigheid willen verwerven raming 35000 kronen.

I it deze post kan ook aan zoodanige personen reisondersteuning verleend worden, die zelfstandig een bedrijf

Sluiten