Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevorderen van den afzet van Zweedsche artikelen van export.

4000 kr. voor het zelfde doel aan een reiziger in Zuid-

Azië, Siam en Oost- Azië.

4500 kr. voor het zelfde doel aan een reiziger in Mexico. 2133 kr. voor het zelfde doel aan een reiziger in Chili en Peru.

4500 kr. aan een reiziger ten einde te onderzoeken in hoeverre La Plata een geschikt afzetgebied is voor Zweedsche exportartikelen.

1500 kr. aan een reiziger in Groot:Brittannië en Frankrijk ten einde te onderzoeken in hoeverre daar Zweedsche papierartikelen kunnen afgezet worden.

Meer bepaald voor den afzet van artikelen der Zweedsche industrie, werden de volgende subsidiën toegekend : 3000 kr. aan een reiziger in Zuid-Afrika.

4000 kr. „ „ ,, Madagaskar.

1500 kr. „ „ „ „ Rusland.

4500 kr. „ „ „ „ La Plata.

2000 kr. „ „ ,, „ Egypte en Noord-Afrika

Merkwaardig is ook de opdracht gegeven aan den 12den subsidiant. Deze ontvangt 700 kr. ten einde de mogelijkheid na te gaan om in Duitschland en Engeland een afzetgebied te vinden voor de Zweedsche vossebessen (Preiselbeeren), alsmede een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop deze bessensoort veredeld kan worden.

VI DE SIJBSIDIEN AAN DE BEZOEKERS DER AMSTERDAMSCHE TENTOONSTELLING

Ten slotte nog enkele bijzonderheden omtrent de subsidianten, die onze tentoonstelling bezochten.

Gelijk de heer Ljunggren in zijne nota mededeelde, is het de goede gewoonte der Zweedsche regeering om behalve de vaste jaarlijksche som voor reisbeurzen, nog een afzonderlijke som aan te vragen, indien ergens in 't buitenland een tentoonstelling wordt gehouden, welker bezoek nut en voordeel kan opleveren. Al naar mate de belang-

Sluiten