Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Ambt der Middelstanden heeft vanaf den aanvang zijner instelling de waarde van dergelijk onderwijs ingezien, zoowel wat voordrachten niet als zonder praktische proeven betreft.

Tot het einde van 1907 waren de volgende voordrachten gehouden :

voor bakkers ' 38

voor houtbewerkers 3.0

voor ijzerbewerkers 0

voor lederbewerkers 5

voor linnenwevers ^

voor slagers °

voor lood- en zinkwerkers 3

voor schilders 3

voor drukkers 1

voor nijveren in '1 algemeen, hoofdzakelijk omtrent

motoren ®

Naast deze voordrachten, staat het individueel onderricht. De technische afdeeling van het Ambt wordt een bureel van inlichtingen waar ieder nijvere om raad kan vragen betreffende het aanbrengen van verbeteringen

in zijn bedrijf.

Dit soort van onderricht wordt echter minder en minder door de Technische Afdeeling gegeven. Zij belast de plaatselijke vakvereenigingen meer en meer met het eerste onderzoek en het geven van raad.

Een derde middel van progaganda is het geven van finantieelen steun.

De ambachtsnijvere, die zich nieuwe werktuigen wil aanschaffen, dient zich aan te sluiten aan de meest nabijzijnde coöperatieve vereeniging voor het aanschaffen van hulpmiddelen voor het kleinbedrijf. Daar worden hem inlichtingen en raad verschaft. Indien zijn geval behoort tot zulke, waarbij het Ambt der Middelstanden kan bijspringen, dan wordt hem den raad gegeven zich per adres tot den Minister te richten. Een ingenieur van den technischen dienst komt hem dan bezoeken ; deze gaat ter plaatse na of de omstandigheden

Sluiten