Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvrager komen. Echter kan bepaald worden dat hij voor het bedrag bij de Yereeniging wordt goedgeschreven.

Op 31 Dec. 1907 waren 423 aanvragen ingekomen, betrekking hebbende op de navolgende beroepen :

gegeven geweigerde nog in beroep subsidie subsidie behandeling

bakkers 105 16 61

houtbewerkers 33 17 47

ijzerbewerkers 21 10 22

behangers — — 1

kleermakers —. 1 1

bleekers 2 — 1

drukkers-boekbinders 16 6 10

loodgieters-zinkwerkers 2 13

banketbakkers 1 — 1

steenkolenhandelaars 1 — —

dames hoedemakers — 4 1

brouwers — 1 —

steenhouwers — — 1

aannemers 2 4 —

schilders — — 2

slagers 10 4 3

kruideniers — 2 4

tabakshandelaren 1 — 2

expediteurs — — 1

schoenmakers 1 — 2

apothekers — 1 —

molenaars — — 1

spuitwater-fabrikanten — — 1

weef-industrie 1 — 5

te samen 196 67 170

Hierboven werd herhaaldelijk gewag gemaakt van de Yereenigingen voor het aanschaffen van hulpmiddelen voor het kleinbedrijf.

Deze vereenigingen zijn coöperatieve vereenigingen van een bijzondere soort.

Zij hebben een drieledig doel:

Sluiten