Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt en voorbeeld op liooger peil brengen, de laatsten leeren door vergelijking zich een juister oordeel te vormen.

Het Ambt der Middelstanden heeft een reeks voordrachten (cursussen met tusschenpoozen) doen geven om hen, die reeds het vak zelfstandig beoefenen, te doen beseffen het belang dat zij er bij hebben om hun product aan hooge eischen te laten voldoen : er aan te geven de kenmerken der individualiteit, afwisseling, fraaie lijnen, kleurharmonie en fraaie verhoudingen.

Het teekenonderwijs en het onderricht in de stijlleer maken trouwens deel uit van het onderwijsprogram van alle kunstnijverheidscholen.

Onder de in het reeds genoemde Verslag beschreven cursussen, noemen wij :

1°. cursussen in het draperen en in stijlleer voor behangers,

door leeraren van het instituut „Boule" te Parijs. 2°. voordrachten voor kappers door den directeur van het

Instituut voor dames kappers te Parijs. 3°. voordrachten met proeven, voor kleermakers, door beroemde specialiteiten uit Zweden, Parijs, Berlijn en Weenen.

4°. cursussen in het modelleeren en houtsnijden in de verschillende plattelands gemeenten in de Ardennen. 5°. cursussen in het koper drijven en metaal graveeren.

Ten einde dit handen-onderricht kracht bij te zetten door het oogen-onderricht, heeft het Ambt der Middelstanden verschillende kunstnijverheids-verzamelingen gevormd, waaronder wij noemen :

а. het museum van houtsnijwerk te Paliseul,

б. het museum van passementwerk en van meubelen te Gent.

c. het museum van decoratieve kunst te Courtrai. De artistieke opvoeding der koopers is niet minder noodzakelijk, opdat de pogingen der kunst ambachtsnijveren niet vruchteloos blijven en deze niet tot moedeloosheid vervallen als blijkt hoe weinig hun werk wordt gewaardeerd. Het museum van Kunstnijverheid is de plaats waar het publiek leert de vormen te waardeeren

Sluiten