Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BEDRIJFSINSTITUTEN EN PATROONSLEERGANGEN.

EERSTE AFDEELING.

De Duitsche Bedrijfsinstittjten en Patroonsleergangen.

blz.

Het Beyersche Bedrijfsmuseum te Neurenberg. Het uitleenen van boeken en teekeningen 4.

Het maken van schetsen en plannen 5.

De technische controle van coöperatieve vereenigingen 5. De patroonsleergangen 6.

Het Instituut ter bevordering der Bedrijfsbelangen in de Rijnprovincie, te Keulen. De patroonsleergangen voor den aanleg van gas- en

waterleiding en electrische geleidingen 8.

De subsidiën aan de patroonsleergangen 10.

Leerplan van patroonsleergangen voor het meubelmakersbedrijf, het smedenbedrijf, het kleermakersbedrijf en het schoenmakersbedrijf ll.

Patroonsleergangen voor schoorsteenvegers, hoefsmeden, zadelmakers, behangers en boekbinders 13. Patroonsleergangen te Stuttgart 14.

Patroonsleergangen te Hannover 15.

Overzicht der Oostenrijksche en Duitsche patroonsleergangen 16.

TWEEDE AFDEELIjSTG. De nederlandsche patroonsleergangen.

De Geldersche Vereeniging voor Kunstnijverheid te Zutphen.

Patroonsleergangen voor het kleermakersbedrijf 17 en 39.

Sluiten