Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

Patroonsleergang voor den aanleg van huisleidingen

voor schel en telefoon 25 en 40.

De Vakschool voor schoenmakers te Amsterdam. Patroonsleergangen voor het schoenmakersbedrijf

28 en 41.

HET ZWEEDSCHE SYSTEEM VAN REISBEURZEN VOOR WERKLIEDEN.

Eeisondersteuningen aan werklieden 43 en 51.

„ „ kleine patroons 45 en 53.

» „ technici 47 en 55.

» „ mijnbouwtechnici 47 en 58.

v „ handelaren 47 en 58.

,, ,, leeraren bij het lager

technisch onderwijs 47.

„ ter bezoek aan de tentoon¬

stelling 48 en 59.

HET AMBT DER MIDDELSTANDEN IN BELGIË.

EERSTE AFDEELING.

Het vakonderricht.

Algemeene beschouwingen 62.

De verbetering der hulpmiddelen van het kleinbedrijf.

Verzamelen van gegevens 65.

Wedstrijden en onderzoek 68.

Pröpagandadienst 69.

Subsidieën 72 De verbetering der werkwijzen.

Onderricht betreffende de grondstoffen 73.

Onderricht betreffende de werkwijzen 74.

De ontwikkeling van den kunstsmaak.

Voordrachten 76

Musea

Wedstrijden 73,

Sluiten