Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Antimodernisten-eed.

De eed, die in het Motu-proprio van Pius X Sacrorum antistitum, uitgevaardigd i September 1910, werd voorgeschreven, heeft bij niet-katholieken vooral in het buitenland, maar toch ook in ons vaderland, heel wat stof opgejaagd. Het kan daarom zijn nut hebben, de juiste beteekenis van dien eed uiteen te zetten, door een korte verklaring te geven van de verschillende punten, waaruit hij is samengesteld.

Vooraf zij herinnerd aan het feit, dat reeds op 3 Juli 1907 in het Decreet Lamentabili 65 stellingen, ontleend aan de geschriften der voornaamste modernisten, door den H. Stoel veroordeeld werden, en dat de daarbij aansluitende Encycliek Pascendi van 8 September 1907 een uitvoerige uiteenzetting en scherp gemotiveerde verwerping bevatte van het geheele modernistische stelsel. De eed, die sedert 1 September 1910 gevorderd wordt, is niets anders dan een plechtige bezwering van sommige geloofswaarheden, en een plechtige afzwering van enkele modernistische stellingen, die reeds in de twee zoo even genoemde stukken als onvereenigbaar met onze heilige katholieke leer waren aangeduid. Krachtens hetzelfde Motu-proprio moet aan den eed voorafgaan eene geloofsbelijdenis volgens het formulier van Pius IV, waaraan moeten worden toegevoegd de bekende definities van het Vaticaansch Concilie.

Sluiten