Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

OPROEP

Het Comité „DE EUROPEESCHE STATENBOND", overtuigd dat de verhoudingen der beschaafde staten onderling door dezelfde wetten van zedelijkheid en recht beheerscht behooren te worden als het maatschappelijk leven der naties afzonderlijk,

dat in het bijzonder voor het tegenwoordige Europa de aaneensluiting tot een statenbond of bondsstaat, op grondslag van gelijkgerechtigdheid en inwendige zelfstandigheid der samenstellende naties wenschelijk is,

verzoekt met aandrang allen personen en organisaties die deze overtuiging deélen, daarvan blijk te geven aan het secretariaat en naar beste krachten er toe mede te werken de openbare meening in dezen geest te vormen.

Personen en organisaties die hunne instemming betuigen, verplichten zich niet tot eenigen geldelijken steun, hoewel deze zeer gewenscht is en gaarne door het secretariaat zal worden in ontvangst genomen.

Dr. FREDERIK VAN EEDEN,

Prof. Dr. G. HEYMANS,

Dr. ALETTA H. JACOBS,

Jhr. Mr. B. DE JONG VAN BEEK EN DONK.

Jhr. Dr. NICO VAN SUCHTELEN,

(Algemeen secretaris, Blaricum)

Sluiten