Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij die het comité geldelijk steunen ontvangen alle publicaties gratis. In deze serie zijn verschenen :

No. 1. Het eenige Redmiddel (Een Europeesche Statenbond) door Jhr. Dr. NICO VAN SUCHTELEN. Prijs per exemplaar ƒ0.05; per 50 ex. / 1.25; per 100 ex. f2.— ; per 500 ex. j 8. — ; per 1000 ex. ƒ15. —.

Vertalingen in het Deensch, Duitsch, Engelsch, Esperanto, Fransch, Italiaansch, Noorsch, Spaansch en Zweedsch gratis verkrijgbaar bij den secretaris.

No. 2. Aan de Burgers der oorlogvoerende Staten, door Prof. Dr G HEYMANS.

Prijzen als Nr. I.

Vertalingen in het Duitsch, Engelsch en Fransch, zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar bij den secretaris.

No. 3. Europa Eendrachtig. Lezing over den Europeeschen Statenbond, gehouden door Jhr. Dr. NICO VAN SUCHTELEN.

Prijs per ex. ƒ0.20; per 10 ex. ƒ!.— ; per 50 ex. ƒ3.— ; per 100 ex. ƒ5.-. Ter perse :

No. 4. De Europeesche Statenbond. (Het denkbeeld van internationale organisatie in het verleden) door Mr. H. J. DE LANGE.

No. 5. Ten eeuwigen Vrede, door EM. KANT, met een Inleiding van Prof. PH. KOHNSTAMM.

Bestellingen te richten tot de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur; aanvragen om gratis exemplaren tot den secretaris van het comité.

Sluiten