is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarbeurs-nummer van De Telegraaf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schoonste Hoüandsche merk gefabriceerd door de beste Hoüandsche werklieden, is niet te evenaren in deugd en keurigheid van afwerking. :-

HOOFDKANTOOR :

Prinsfsnorracht 282

HUGO SMIT AMSTERDAM.

fabrikant

naaml. venn.

VERNIS- en VERFWARENFABRIEK

voorheen J. wagemakers & zonen,

(Directeuren: T. en M. UFKES).

BREDA,

Opgericht 1348. Teiafoon No. 33! en 785.

Ttslegr. UFKES, ABC Code ath Edition.

Fabriceeren:

teolin, VERNIS en verf.

JAARBEURS 1917, UTRECHT — KAMER No. 2043

JANS KERKHOF.

priiEmrsimEcniamKicnriirED

Van Rijn'S b

osterd §

0

Monsterkamer No. 2097 8 - JANSKERKHOF. - jj

II.

li

'1

Handel in Was.

IDDELBURG.

Stand 2549.

C^nnn/Cf.S GS Sfand.l32j\enR.

Kantoor en Monsfemafen. Fransehe/aan 13. Telef.N. 2638.

m Fabriek Doklaan, Amsterdam.

Lampen, en Kappan worden, uitsluitend in eigen Fabriek vervaardigd.

99 tandpasta maakt de tanden hélder

wü. Deze pasta ozoniseert uiv maniihnH*. Haar smaakenkwali-

\eit zijn ook in deze dagen even voortreffelijk gebleven.

1

§ }f V i)'h I,. Vfiol & Tonen, Amsterdam.

i * • i

t?

EiM'Sto Nedarlandselhe Speciaal - Bureatt voer Bo'jwvak-Handelsfcerlohten.

Directeur: MAX. H. J. TUMMEES.

Prinsegracht 1725, DEN HflSG. Telef. H 4333.

Vraagt iuliclitin<rcn, mot abonnementstarief, betreffende onzo nailuH jaren eereusmirooerdo ..HAN'UKLSUKHlCUThiN"' (met volledige, zakeliiko on vakkundig gegevens en ad-ossen) in zake nieuwe BOUWPLANNEN" in het aanvangsstadium van voorbereiding, waarin dezo plannen nagenoeg onbekend zijn en nog verre van bespreking of aankondiging in dagbladen of vakperiodieken.

JAARBEURS UTRECHT — STAND 688 (Gebouw C. Böurshal, Vredenburg).

De Nederl. Parfumerieënfabriek„Sirène"^

levert als specialiteit (ook voor Export) Eau de Cologne, Odeurs, Lotions, Brillantine, enz.

A. M.

BRETELS,

FORTUIN - Lochem

EERSTE NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN

GORDELS, - SOKOPHOUDERS, ENZ.

EXPOSEERT STAND 500

Jaarbeurs stand 680 Vredenburg

Met het

Brandbluschtoestel P ATRIA

zijn de grootste proeven genomen bij 't leger. Tal vaa fabrieksbranden zijn met dit toestel gebluscht. A.ttesten ter inzage.

AOEOEEST Co. v/h l FÖIEHÏ, Mh

FABRIEK VAN STAALDRAAD en BANDOPWINDERS. ROLLUIK- en JAL0EZ1EGARHITUUR.

0 n. v. biscuitfabriek | □ i i s r- a n i \s \— n n y

0 „n r. I M SN r\ EL r\ , g

U v/h j. branbergen;

0 MUSSE LK ANAAL.

0

|

n Biscuits - Koek en Wafels.

g JAARBEURS, St. Janskerkhof, No. 2078 A. g

Qmmmcnmnammcnnnrtimraa

ELECTRISCHE

haarden-en kachelfabriek

EMMAKADE N.Z. 151.

Teief. intercomm. 233.

leeuwarden.

Moderne inrichting. - Eigen Modelmakerij.

vernikkel-inrichting

Levering uitsluitend 1e klasse fabrikaat. Geïllustreerd MODELBOEK en PRIJSCOURANT gratis op aanvraag.

N.V. Metaaldraad-Lampenfabriek „HOLLAND"

(METAL LAMP MANUFACTURING CO. „HOLLAND")

TEL. ADRES: LUMEN'

TELEFOON No. Ï-'OS. POSTBOX 44. ::

UTRECHT

JAARBEURS STAND No. 119

GeNERA^c^N^RLA^r— BOUWENS & VORKI N K

AMSTERDAM - PRINSENGRACHT 35

TELEFOON No". NOORD 3353. :: TEE. ADR. „BOUWREKORD".

DE JAARBEURS WORDT VERLICHT DOOR „HOLCO" LAMPEN.

tt Cl. !:nw-v;K;%*C i .:

PHARMACEUTISCHE FABRIEK VAN A. MIJNHARDT AAN DEN UTRECHTSCHEN STRAATWEG TE ZEIST.