Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EjLjEOTRO—TH^HNtSCH BUREAU EN FABRIEK

PRINS HENDRIKKADE 68 AMSTERDAM Tel. 4826 - 4827 - 7Ö04

Uitvoerders van sléchts EERSTE KLASSE eUctflSChe UckU êtl kracht-installaties in kantoor-en fabrieksgebouwen, villa's en woonhuizen. - Speciale afdeeling voor den bouw van höOQ- 2U laag Spanning S-CentraleS. Groote herstelplaats voor het repCLreeretl m geheel opnieuw bewikkdeil van doorgebrande anker- eit StatOf-

wikkelingen, het maken van complete collectors, motor schakelkasten* eleetrische sirenes* enz. enz. -

Kalme magazijnen, waarin steeds QWOte ÓÓOtfaad drCiatStrOOm-mOtOren, Philips' lampen en div. installatie-materialen

IDAVIDSON & ZOON al nieuw actueel sigarenmerk i in Effeoten en Assurantiën. 5£^JI- Jaarbeurs-Utrecht -1

ÏÏ EFFECT EN 0 R D E R S - PROLONGATIE. — REKENING-COURANT. ÏÏ | 5 en 10 Ct. SIGAAR. - I

iiJI^^i^il )N K0° ^ lZab^lr'te" Firmai lJ' t VAN !^Ll

NEDERLANDSCH FABRIKAAT.Stand541 & 542. Vredenburg J—J q j l^ndSCh© LedefWaren Fabriek !l!Kr^ .CORA, PHnsengracht ^ - ^ ^n^Centru. 507.

'nterc. 14. ^

t« 4ntwprnP.n 1907 met srouden medaille. — ■■ , ,.r ■ - —t ■ ===== ötana ino. ooö jaaiucuis.

NEDERLANDSCH FABRIKAAT.Stand 541 & 542. Vredenburg

LIJM IN TUBES: „MELLINE".

LIKDOORN-PLEISTERS EN ZALF „CORA".

LINOLEUM WAS: „CEROL", enz. Fabrikant: WILLEM KRAAL. — KAMPEN. Tel. Interc. 14.

_ Bekroond te Antwerpen 1907 met g-öuden medaille. —

nieuw actueel sigarenmerk

i- Jaarbeurs-Utrecht—

K on lO Ct. SiCAAR.

■^■■■■«■■■■■■■■■■Pnnnnpni ■ ■■■■■■■■■■■ï ■ "1

KAARTSYSTEE

Wh&m, n A f\i T D r\ I ET

KAA^TSVSTeEM., O W • V I H U L U

VOORRAAD

REKENINGCOURANT

CORRESPONDENTIE 1

OPBERG

SYSTEEM

VLUGSTE

METHODE

K

AMSTERDAM

ROKIN 10

DEN HAAG

KOORDEINDE 2

L. FLES

§!illl!i!Ili!!illl!!ljl!ll!liill^

GRONINGEN

HEERESTRAAT 24

po

ARNHEM

STEENSTRAAT 99—99A

II!Illli!III!ll!!IIIIIIÏI!ll!IiI

ROTTERDAM g

COOLS1XGEL 39 |||

SOERABAJA lj§

SOCITE1TSTRAAT £==

J. PELSER J* ACCOUNTANT

Gebouw De Nederlanden Leidschestraat 82 Tel. N 6980

N .V.Tecbn ise-h Bu reau G E R P H El DE & H EU F F

TELEFOON Z. 4228. AHSÏIiKUA Al. 2c |am SlttlBSi^i <w

Autogene Lasch- en Snijapparaten, Systeem „SIRIUS •

JAARBEURS UTRECHT. — blA.su ino..^jij, £M en ara, tntm. nijvc nu,..

SCHOUWBURG!

enz.

Bezoekt de

Nederlandsche Opera. %

D/r. G. H. Koopman.

UTRECHT.

FLORA-BIOSCOOP THEATER ^BgSSS^2''

Oudegracht b/h Stadliais.

OPAI A DinOPnnP Dagelijks middag- en avondvoorstelling.

OUHLH DiUOuuUr Vrijdags nieuw programma.

Lange Viestraat 12.

lunchconserven „purmerend"

NIEUWE HORSD'OEUVRES,

DIVERSE SALADES IN LUXE POTTEN.

hotel rotterdam Weès^rpietnaU-i8.

hotel weldon Damrak, vlak b. d. Dam.

HILVERSUM.

palace hotel Telefoon 21

Sluiten