Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienaren van politie en veldwachters, welke tengevolge van ouderdom of te geringe intelleetueele ontwikkeling niet in staat zijn een behoorlijk proces-verbaal op te maken.

Hoewel, ook naar het oordeel der Commissie, bij deze statistiek veel athangfc van de persoonlijke denkwijzen en de verhoudingen van hen, die de opgaven deden, welke zoowel op de opgaven zelve als op het groote verschil in percentage niet zonder invloed zullen zijn geweest, heeft zij toch gemeend die statistiek in haar rapport te moeten opnemen, gelijk die hier volgt:

Rechterlijk arrondissement: Percentage :

's Hertogenbosch 8 pet.

Breda 4 „

Maastricht 8 „

Roermond 10 „

Arnhem 2 „

Zntphen B „

Tiel 9

Zwolle 7 „

Almelo 5 „

's Gravenhage 22 „

Rotterdam 2 „

Dordrecht 3 „

Middelburg 2 „

Zierikzee 5 „

Amsterdam 0.8 ,

Alkmaar 9 ,

Haarlem 39 „

Utrecht 7 „

Leeuwarden 22 „

Heerenveen 5 „

Groningen 2 „

Winschoten 5 *

Assen 19 „

Sluiten