Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Hoofstuk VII. Verbetering van bet overige politiepersoneel 72

§ 1. Be rijhsveldwacht 72

§ 2. Verbeteringen van het lagere personeel der gemeentepolitie 77

§ 3. Rangorde der ambtenaren en beambten der verschillende soorten van politie 82

Hoofdstuk VIII. De rijksveldwachters-rechercheur ... 85

Hoofdstuk IX. Centrale dienst voor de publieke veiligheid 86

Hoofdstuk X. Verbetering van het toezicht op vreemdelingen 88

Afzonderlijke Nota van het lid mr. H. J. Kist 92

Sluiten