Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Aan mijne vele vrienden en vriendinnen wijd ik deze mijne afscheidspredikatie.

De herinnering is misschien niet overbodig, dat ik ze niet, vóór het uitspreken, op schrift heb gebracht; dat zij, onder het uitspreken stenographisch opgeteekend is door eene zeer welwillende en vaardige hand. Ik geef den jongen vriend die zich deze moeite getroostte, gaarne allen lof, en bied hem ook bij dezen mijn oprechten dank.

Als ik later hooren mag, dat zij nog tot zegen geweest is, zal ik er hartelijk dank voor toebrengen aan den trouwen God mijns levens en mijns heils, die mij bijna vijftig jaren in de heerlijke bediening des Woords gaf werkzaam te zijn.

J. H.

Sluiten