is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijft in Hem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En nu, kinderkensl blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijne toekomst."

1 Johannes 2 : 28.

Mijne waarde Toehoorders!

Genade, vrede en barmhartigheid, worde U geschonken van God, den Vader aller genade, en van Christus Jezus, onzen Heere, door den Heiligen Geest. Amen.

Zoo is dan, mijne geliefde gemeente en gij allen die thans met mij vergaderd zijt, de ure aangebroken, de ure om mijn herdersstaf en de bediening des Woords neer te leggen. O! wat een verschil wanneer ik bedenk den aanvang van het werk des Evangelies tot het brengen van den Christus Gods aan zondaren.

Nooit zal ik het vergeten, het was van af mijn veertiende jaar dat God mij uit de wereld trok en van mijn zestiende jaar steeg mijn gebed tot den troon van Gods genade om bedienaar te mogen worden van het Heilig Evangelie van den Christus Gods.

En gij zult het dadelijk met mij toestemmen, wanneer gij het eenigermate indenkt, welk een onderscheid, wat een verschil. Wanneer er van het zestiende jaar een begeerte is geweest om het Evangelie te brengen, en dan nu te moeten eindigen met dat heerlijk werk!

Wat al herinneringen treden ons voor den geest, nadat