Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Let wel op; zal de geloovige kunnen gezegd worden, toe te nemen in sterkte in het heilomvattend geloof; zal hij toenemen in levende hoop, als vruchten van de opstanding van Jezus Christus uit de dooden, en het oog gevestigd houden op de onverwelkelijke, onverderfelijke, onbesmettelijke erfenis, dan moet hij in Christus blijven.

Zal de liefde toenemen, zoodat wij kunnen zeggen: Heere Jezus, Gij zijt toch de Liefste van ons hart; zullen wij kunnen zeggen met Petrus: u dan die gelooft is Hij dierbaar; zal er eene hartelijke liefde en sympathie voor elkaar zijn, dan moeten wij in Christus blijven.

Nu, als wij in Christus blijven, dan hebben wij ook betrekking op elkander.

O blijft dan in Hem, maar weet gij waarvoor het inzonderheid noodig is?

Wij kunnen op 's Vaders liefde, op Zijne almachtige trouw zien. Maar zullen we ook lijdzaam kunnen zijn, zullen wij kunnen zeggen: Uw doen is enkel majesteit; is 'tniet waar, dan moeten we in Christus blijven; anders kunnen we niet lijdzaam zijn.

Gij hebt 't opgemerkt dat we genoegen hebben gehad, toen we daar hoorden preeken over de godzaligheid. Zij vloeit voort door zalig te zijn in God. Als wij nu in Christus blijven, dan zullen wij de godzaligheid, die heerlijke deugd betrachten.

En gaat dat nu maar zoo in eigen kracht? Neen. Gij ziet, wij moeten bijbelsche menschen blijven, dat is eigenlijk de zaak, Wij moeten erkennen onze diepe afhankelijkheid. Zooals de Heiland gezegd heeft: zonder Mij kunt gij niets doen; en zooals de heilige Apostel Paulus zeide: wij zijn niet bekwaam om iets te denken als uit ons zelve, maar onze bekwaamheid is uit God. God is de bron van licht, leven, zaligheid en vrede, alles is bij Hem. Opent uwen mond, en Ik zal hem vervullen. En tracht het dan door het geloof te doen; laat het zijn met de jongeren: Heere Jezus! vermeerder ons geloofsvertrouwen!

De Heiland heeft het ons bevolen; bidt dan zonder ophouden om in Christus te blijven. Want geliefden, kinderen

Sluiten