Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

En nu nog een derde punt:

Eene krachtige drangreden.

Dan spreekt Johannes van de openbaring van Christus; in de tweede plaats: opdat wij vrijmoedigheid hebben, en derde, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijne toekomst.

Christus zal geopenbaard worden. Zooals we hier elkander aanschouwen, zoo zal eenmaal de Christus Gods zich voor ons aller oogen vertoonen. En dan niet zooals in Zijne eerste komst.

Daarom vinden we de uitdrukking van Paulus zoo treffend: Hij zal ten anderen male gezien worden, doch zonder zonden.

Christus wordt niet meer gekruisigd; de Vader heeft Hem verheerlijkt; Hij heeft alle deugden des Vaders opgeluisterd en de volle gloriekroon ontvangen, gelijk we lezen in den brief aan de Hebreërs: we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zal straks geopenbaard worden. Hij zal komen; gij en ik, wij zullen Hem aanschouwen als Hij komen zal op der wolken troon; aller oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.

Dan komt Hij met tienduizenden en tienmaal tienduizenden engelen omringd, tot volle glorie en heerlijkheid van God den Vader.

O, wat zal die komst heerlijk zijn voor den Zoon des Vaders ; die wel voor een wijle tijds vernederd was, maar dan alle eer en heerlijkheid zal ontvangen.

Maar wat zal die openbaring ontzettend zijn voor die niet in Christus zijn.

Johannes zegt tot de geloovigen: Mijne kinderkens blijft in Hem, opdat als Hij geopenbaard zal zijn, wij vrijmoedig-

Sluiten