Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer 'tzij g'in of uit moogt gaan,

Of waar g'u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Nadat Ds. Holster de zegenbede over de gemeente had uitgesproken, zong de vergadering hem staande toe uit den 134sten Psalm het 3de vers:

Dat 's Heeren zegen op u daal';

Zijn gunst uit Zion u bestraal!

Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer.

Looft, looft dan aller heeren Heer!

Sluiten