Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding noodig gehad. Een leerschool in Egypte, een afzondering bij Jethro was voorafgegaan aan zijn optreden als leider van Israël.

Maar hoeveel te meer dan noodig voor zijn hemelsche vorming in 't algemeen, en in 't bijzonder. In 't algemeen; want naarmate toch dat hij geleerd wordt de pennen niet al te vast in de aarde in te slaan, in die mate zal hij verwachten de stad die fundamenten heeft: het onbeweeglijk Koninkrijk, met te meer zielsverlangen. Hoe meer de aarde ons wordt ontnomen, hoe zaliger het oog der hope naar Boven wordt gericht.

En in 't bijzonder. Ge weet het, Mozes zal met Elia de hoogwaardige taak hebben te vervullen, om den Christus op den berg der verheerlijking Diens uitgang te Jeruzalem aan te zeggen. Ook Christus zal straks moeten weggaan. Jammer en ellende, smaad en vloek zal Zijn deel worden; de aarde zal Hem weigeren te dragen; de Libanon zal voor Golgotha, het altaar voor het kruis plaats moeten maken. Maar dan zullen Mozes en Elia moeten aanzeggen, dat die uitgang niet te groote prijs is voor de heerlijkheid die ook den Christus zal geopenbaard worden. De heerlijkheid Boven is de grootste opoffering waard, ook het verlies van het allergrootste goed op aarde. Maar is dan niet voor Mozes het een onschatbare weldaad, dat hij dat zelf eerst leere? Dat hij, voor hij op den Thabor Jezus dit moet aanzeggen, zelf heeft doorgemaakt het prijsgeven van het mindere goed voor het onvergelijkelijk meerdere? Hoe maakt God hem dan voor die taak geschikt, door hem bevindelijk te onderwijzen, dat hoe schoon dit Kanaan zij, er toch nog een beter vaderland is!

Tot dusver hangt Mozes' hart nog meer dan hij zelf wel dacht en wist aan dit Kanaan. Tot dusver was zijn oog nog niet voldoende gericht op het Jeruzalem van de vele duizenden der engelen. En dan brengt God hem op zijn plaats, en leert hem in dezen weg der afwijzing uitzien alleen en geheel naar het geestelijke goed. Voor 't natuurlijke armer, wordt hij geestelijk rijker; zeg zelf, is dat geen genade van een Vader? Mozes' verwachting en Mozes' geluk hoe was het tot dusverre? Ja: God, zeker, maar toch met en in Kanaan. Maar ook zonder Kanaan, Mozes, is het goed om nabij God te wezen. God alleen en God alles. Mozes, ook zonder het liefste dezer aarde is dit zalig. Dat kan. Dat moet. Dan zal uw hart opspringen van vreugd in God. En om God alleen. En om God volkomen. Dan zult ge leeren, dat God om Zijn zelfs wil waard is gediend te wor-

Sluiten