Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Licht op den Levensweg.

toespraak

gehouden in de Noorderkerk,

op Zondag 8 September 10O1,

DOOR

J. VAN DER VEEN,

Predikant te Rotterdam.

Gedrukt voor rekening »an de Uereeniging tot beoordering der Zendingzaak.

sS>£8£Z&

Handelsdrukkerij. Gebr. Tuinzing. Rotterdam.

i90i.

Sluiten