Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en worden daarvoor dan ook naast radiumstralen veelvuldig gebruikt: hiermede heb ik vooral 't oog op lupeuse aandoeningen van organen, zooals de neusslijmhuid en andere; 't zou ook moeilijk worden daar 't geconcentreerde booglicht voldoende heen te leiden.

Eén voordeel der X-stralen mogen we echter niet stilzwijgend voorbij gaan en wel dit, dat, waar ze genezend werken, ze zulks ook gewoonlijk sneller doen. De wijze van inwerken is echter dezelfde als van de chemische stralen; ook hier ontstaat de reeds vroeger besproken ontsteking naast de voor bacillen doodende kracht, hoewel we eene geheel andere soort stralen gebruiken. Deze stralen worden verkregen op de volgende wijze:

Eene buis

A K van neven-

r

J hoogen graad

luchtledig gemaakt en daarna wordt eene electrische stroom doorgevoerd van hooge spanning, zoodat de electriciteit onder lichtverschijnselen overgaat van A naar K. Het metalen plaatje ingaat nu stralen uitzenden

Sluiten