Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het bloote oog waar te nemen zijn; dit zijn de zoogenaamde nevelvlekken.

Ziet hier een korte schets van onze hemellichamen. Wij wezen straks reeds op de groote overeenkomst in de beweging van al onze hemellichamen en dit nu maakt het waarschijnlijk dat alle verschijnselen één zelfde oorzaak hebben en tevens dat alle lichamen van het planetensysteem van gelijken oorsprong zijn.

Immanuel Kant stelde daarom eene theorie op, er van uitgaande dat alles één gemeenschappelijken oorsprong heeft, welke theorie later door Laplace weder verkondigd werd en toen eerst meer ingang vond. Volgens deze theorie nu vormden de zon en al hare planeten oorspronkelijk een en dezelfde massa. Deze massa bezat een enorm hooge temperatuur en bevond zich daardoor in den gastoestand. Er had afkoeling en inkrimping plaats. De draaiende gasmassa koelde zich aan den buitenkant het meeste af en was daarom ook daar de inkrimping het sterkst; hierdoor sprong telkens de buitenste laag er af welke zich dan verder deelde en de planeten vormde. De kern, het restant der oorspronkelijk gloeiende gasmassa, is dan onze zon.

De vraag is nu welke bewijzen heeft men daar-

Sluiten