Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geel, groen, blauw, indigo naar violet noemt men dit een continu spectrum.

Bij gassen is het nu juist omgekeerd, hier is geen sprake van een continu spectrum maar treden slechts enkele gekleurde lijnen op die kenmerkend en constant voor elk gas zijn. Bij verdichting van een gas waar dus meer de vloeibare en vaste toestand bereikt wordt, worden deze lijnen steeds breeder en bij de kritische temperatuur, d.i. die temperatuur waarbij een gas vloeibaar wordt wanneer de verdichting maar groot genoeg gemaakt is (door druk), moeten de beide spectra identisch zijn.

Wij zullen nu eens nagaan wat er gebeurd is na de reeds genoemde gewichtige ontdekkingen van Newton aan het einde der 17* eeuw.

Wanneer wij, zooals Newton deed, zonlicht door een spleet op een prisma vallen laten en het uit dit prisma komende licht in onzen kijker opvangen, alleen met deze verandering dat we tusschen de spleet en het prisma een lens zetten zoodat de spleet in 't brandpunt der lens staat om scherpe beelden te verkrijgen, dan zien we een continu spectrum maar hier en daar loopen door het spectrum zwarte lijnen thans bekend onder den naam van de Fraunhofersche

Sluiten