Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij bewees dus dat de zwarte lijnen niet door het apparaat maar door het licht veroorzaakt werden.

De Engelschman Herschel was wel de eerste (1827) die dacht aan eene herkenning der elementen door middel van een spectrum ofschoon hij ook wel meende dat verschillende lichamen hetzelfde licht kunnen geven. Hij heeft zich zooals wij later zien zullen vergist en is waarschijnlijk daarop gekomen doordat hij overal de bekende gele lijn van het Natrium bekwam. Nu is dit geen wonder wanneer wij de volgende proef lezen die later door Bunsen en Kirchhoffin hunne eerste klassische onderzoekingen beschreven wordt. Zij lieten in een kamer die ongeveer 60 M3 inhoud had in den versten hoek 3 milligram chloorzuur-natron met melksuiker verbranden en bekeken nu met hun spectroscoop een niet lichtgevende vlam die ze voor de spleet opgesteld hadden en zagen de vlam reeds na een paar minuten geel worden en de bekende Natriumlijn in 't geel van het spectrum optreden. Uit de gegevens omtrent hoeveelheid natrium en inhoud der kamer laat zich gemakkelijk berekenen dat in één deel lucht nog niet eens V20.000.000 deel natrium aanwezig is. Nu laat zich het optreden der Natriumlijn gemakkelijk in 1 sec.

Sluiten