Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gaf ze voor het gemak letters; zoo is b.v. onze genoemde Natriumlijn onze lijn D in het zonnespectrum; wij komen echter later hierop terug.

Tegen het midden der i9de eeuw onderzocht nu Brewster nauwkeurig het zonnespectrum en kwam wat de plaats en aantal der donkere lijnen betreft in sommige gevallen tot andere resultaten dan Fraunhofer en hij meende dat in die 10—20 jaar het zonlicht zich veranderd had, weldra merkte hij echter dat het jaargetijde, ja zelfs uur van den dag (zonnehoogte) invloed heeft en trok nu de juiste conclusie, dat niet zonlicht zelf oorzaak van deze veranderingen is, maar het licht bij zijn gang door de aardatmosfeer in enkele opzichten veranderd wordt. Hij zag dus naast constante lijnen (zon) veranderlijke lijnen (door aardatmosfeer) en noemde deze laatsten „atmosferische" lijnen.

Waardoor nu deze lijnen ontstonden was nog steeds niet opgehelderd. We zeiden reeds in het begin dat vaste en vloeibare lichamen bij verhitting tot zij licht uitstralen een continu spectrum geven en gassen slechts enkele gekleurde voor elk gas kenmerkende, constante lijnen of banden.

In het zonnespectrum zien wij nu een continu

Sluiten