Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds anderen, gebruikten, zijn in principe tot op heden volkomen gelijk gebleven; door het aanbrengen van meerdere prismen achter elkander is men geslaagd het licht verder uiteen te spreiden waardoor enkele lijnen bleken uit meerdere dicht naast elkaar gelegene te bestaan. Men heeft in de spleet een klein prisma aangebracht dat de spleet half vult en slechts licht door totale reflexie doorlaat waardoor het mogelijk is twee lichtbronnen tegelijk waar te nemen en heeft men het prisma uit verschillend materiaal gemaakt; als vaste stoffen glas, kwarts, maar men heeft ook ingesloten vloeistofprismen van b.v. zwavelkoolstof, broomnaphtaline, methylsalicylzuur, kaneelzuuraethyl en ook combinaties van beide waarmede men direct bij wijze van toojieelkijker mede zien kan — prismen „a vision directe." Het zou ons echter te ver voeren hier nader op in te gaan.

Vermeld dient nog wel te worden, dat ook van de spectra fotografische opnamen gemaakt kunnen worden. Wij ontwerpen bij de spectroscopie der hemellichamen steeds een beeld er van op de spleet met behulp van het objectief van den astronomischen kijker en brengen dan op de plaats van onzen waarnemingskijker een gevoelige plaat die dan, naar de

Sluiten