Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de tegenwoordige hulpmiddelen waargenomen te kunnen worden.

Het aantoonen van zeer vele, ja van zelfs de meeste elementen is wel het werk van Bunsen en vooral Kirchhofif, die onherroepelijk als eerste mannen der spectraalonderzoekingen genoemd dienen te worden.

Ook vele zeldzame elementen zijn met zekerheid aangetoond, zoo vond b.v. Rowland de elementen Germanium en Scandium; Vanadium, Zirkonium, Neodym, Yttrium, Niobium, Rhodium, Erbium, Beryllium en anderen zijn eveneens met zekerheid gevonden.

De metalen met lagere atoomgewichten zijn vrijwel alle gevonden. Van de metalen met een atoomgewicht hooger dan 180 — waartoe dus behooren goud, platina, iridium, kwikzilver, Thallium, Thorium, lood, uraan, bismuth en wolfraam, — zijn slechts lood en uraan met zekerheid aangetoond; over enkelen is men nog niet zeker b.v. platina en iridium.

Hierbij moet men echter het volgende bedenken, dat in een gasmassa (hier metaaldampen) die verschillende gassen met hoog molekulairgewicht bevat — hetgeen bij metalen wel samenvalt met atoomgewicht — deze zich beneden zullen concentreeren. Deze con-

Sluiten