Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist was. Wij weten dat men eene dissociatie kan verminderen, ja tegen gaan, door er een der componenten in overmaat bij te brengen; dit deed hij nu. Hij liet in een lichtlooze vlam bariumchloride verdampen terwijl tegelijk veel zoutzuur aanwezig was en kreeg nu ook niet het bariumspectrum maar het spectrum der geheele verbinding. Verder vond hij dat in de natriumzouten altijd het spectrum van het natrium zelf verschijnt en besloot nu hieruit, hetgeen echter onjuist was :

„daar het natrium van alle metalen wel de grootste nijging heeft zich met zuurstof te verbinden, zijn alle spectra die uit metaalzuurstofverbindingen bestaan, de spectra der metalen zelf" en verder besloot hij daarom dat, aangezien natrium als metaal in de zonneatmosfeer voorkomt, zijn er geen metalloiden als b.v. zuurstof, zwavel enz. aanwezig.

Uit de kortgeschetste geschiedenis en de reeds gevondene elementen laat zich dus wel verwachten, dat we op de zonnekern al onze aardsche elementen zullen aantreffen, waartoe een voortdurend onderzoek reeds alle pogingen aanwendt.

We zeiden dat op de fotosfeer een dunne laag volgt — de omkeerende laag —; welnu hierdoor ontstaan

Sluiten