Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel genijgd aan te nemen, dat de gasprotuberanzen slechts opstuwingen der buitenste chromosfeerlaagzijn, terwijl, wordt meer als een soort eruptie ook de onderste laag der chromosfeer opgeworpen, wij dan de metalen er bij krijgen.

Wat de corona betreft, zoo geeft het buitenste continu licht met de absorptie-lijnen der zon en is dit dus wel gereflekteerd op vaste of vloeibare deeltjes. Meer binnenin heeft men dan het coronium gevonden, welk element men door zijn lijn eerst voor ijzer hield. Aangezien dit het verst verwijderd van de zon voorkomt moet het dus nog wel lichter zijn dan waterstof en helium. Nog een onbekend element, dat men den naam van „nebulium" gegeven heeft en dat ook op de nevelvlekken zou voorkomen, meent men in de corona gevonden te hebben.

Ten slotte blijven ons de zonnevlekken over. Er is zeker wel geen deel van de zon waar zooveel over gestreden is als over deze vlekken. Ze vertoonen een donkere kern de zoogenaamde „umbra" d.i. schaduw en daaromheen de „penumbra" ofhalfschaduw. Wat het eigenlijk zijn of liever waar ze voor gehouden worden, zullen we onbesproken laten, het is een studie op zich zelf. Velen nemen aan dat het eenvoudig een

Sluiten