Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevestigde was wel Donati, een Italiaan. Ook kort daarop een Amerikaan Rutherfurd (1863), die echter een stapje verder ging en voor het eerst probeerde de sterren naar hare spectra in te deelen. Ook de reeds meermalen genoemde Secchi begon in dit jaar zijne waarnemingen en deelde ook de sterren, naar het licht dat ze uitstralen, in verschillende klassen.

Volgens Secchi en Vogel nu kunnen wij de sterren aldus indeelen;

i°. Witte sterren. Hiertoe behoort nagenoeg de lelft der vaste sterren. Ze geven in hoofdzaak het )lauwe en violette deel van het spectrum en verder :eer sterke waterstoflijnen, welke in sterspectra in [880 door Huggins vele malen ontdekt zijn door niddel van voortreffelijke fotografïën en bij sommige ichijnt de waterstofatmosfeer, die dan tevens Helium )evat, zeer dicht te zijn. Zij hebben verder öf :wakke metaallijnen van ijzer, natrium en magnesium öf geen metalen komen voor. Zij bezitten een :eer hooge temperatuur. Sirius en de sterren der jroote beer op ééh na zijn voorbeelden van deze groep.

20. Gele sterren. Deze hebben zeer op den voorgrond tredende metaallijnen en zijn in hoofdzaak tvereenkomend met de zon, die zelve ook tot deze

Sluiten