Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwde atoompjes (deeltjes) zijn. De lijnen van het spectrum worden door verschillende zulke onderdeelen der atomen gevormd en de som dezer verschillende kleine spectra geeft het totale metaalspectrum.

Niet alleen door deze feiten, maar ook door vele andere op allerlei gebied der natuurwetenschap liggend, is men op het idee gekomen dat er dan slechts één oerstof zou zijn waaruit dan door, laten we zeggen b.v. verdichting, andere stoffen zouden ontstaan.

Zoo meende b.v. Thomson deze oerstof te zien in de dragers der electriciteit bij het kathoden licht, zoo bekend geworden doordat zij de Röntgenstralen doen ontstaan. Elk deeltje van deze stof zou dan V1000 a 2/iooo van een waterstofatoom zijn.

Dat we dus bij het spectroscopisch onderzoek der hemellichamen op groote moeilijkheden stuiten omdat we daar juist zulke enorme hooge temperaturen aantreffen is zeer duidelijk, daar het bovendien ten duidelijkste is aangetoond, wel het eerst door Plücker en Hittorf reeds in het midden der ige eeuw, dat hetzelfde element onder verschillende omstandigheden geheel verschillende spectra leveren kan.

We zeiden in den beginne, dat gloeiende gassen

Sluiten