Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zagen door het spectraal onderzoek in onze hemellichamen een reeks, beginnende met de nevelvlekken, uit gloeiende gasmassa bestaande, tot de maan, een vast, koud, woest lichaam zonder atmosfeer, zonder licht, slechts weergevende het schijnsel van de zon.

Eene hypothese nu, die echter niet vaststaat en in het strijdperk is getreden met geheel andere opvattingen, heeft in hoofdzaak het spectraal onderzoek gegeven — met de vermelde resultaten voor alle hemellichamen — en deze is, dat onze oorsprong te zoeken is in de nevelvlekken waarin men waterstof, stikstof en Helium heeft gevonden. Door afkoeling en verdichting hebben wij achtereenvolgens stadiën doorloopen als witte ster, gele en roode ster, daarna had steeds meer afkoeling, vastwording en vermindering van lichtuitstralendvermogen plaats, een toestand, gelijk we nu zien in de verschillende planeten, om dan tot aarde te worden zooals we nu zijn, wellicht dan te worden zooals Mars is, ten slotte als de maan d. w. z. geheel afgestorven zonder atmosfeer meer, welke als 't ware ingezogen zou zijn door de vaste massa.

We zagen het aantal elementen van af de nevelvlekken, waar men slechts waterstof, stikstof en Helium

Sluiten