Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft geen nut ze allen te behandelen, daar de meeste voor onze Marconigraafin vele gevallen slecht voldoen en daardoor hier van minder belang zijn. Hetbestgeeigende toestel voor de praktijk is wel de zoogenaamde „turbineonderbreker", die tegenwoordig't meest gebruikt wordt en daarom meer dan andere onze aandacht vraagt. Het

beste is om aan

Fig. 3.

de hand van eene schematische teekening 't toestel nader te beschouwen

(Fig. 3).

We hebben weer een stroomgever E, die een stroom zendt door den eersten klos K, doch nu is de stroom afgebroken door den onderbreker T en wel zoodanig, dat 't eene draaduiteinde verbonden is met den bak a en 't andere met den ring r. De bak a is van onderen gevuld met kwik en daarin eene turbine geplaatst, die, snel rondgedraaid, 't kwik gaat opzuigen door middel van schoepen, die er onder in zitten.

Door de middelpunt-vliedendekracht wordt 't kwik uit de opening o geworpen, zoodat 't met een' straal tegen den metalen ring spuit en, aangezien de ring

Sluiten