Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden is met 't andere draaduiteinde, kan de stroom doorgaan, omdat kwik een zeer goede geleider is. Zijn nu echter in den ring openingen aangebracht (Fig. 4)

dan zal telkens, wanneer de uitmonding der turbine de opening passeert, 't kwik er door spuiten en den ring niet raken, zoodat de stroom een oogenblik wordt

Fig. 4. ' afgebroken. Na 't voorbijgaan der opening spuit 't kwik weer tegen den ring en 't contact is hersteld. Naarmate men nu meer openingen neemt en de turbine sneller laat draaien, komen er meer afbrekingen in de seconde en dus meer vonken tusschen de bollen. Bij elk toestel zijn meerdere ringen, zoodat regeling van het vonkenaantal zeer goed mogelijk is. De wijdte van de opening en de snelheid van omwenteling bepalen natuurlijk tevens den duur der stroomonderbreking.

Om van goede isolatie zeker te zijn is op 't kwik eene flinke laag alcohol aanwezig, zoodat de turbine er geheel onder ligt en geen sprake kan zijn van overgang van electriciteit buiten den kwikstraal. Het aantal onderbrekingen laat zich met dit instrumentje veranderen van 10 tot 1000 in de seconde. De snelle draaiende beweging der turbine wordt verkregen

Sluiten