Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eene kleine electromotor, die naast 't toestel bevestigd is.

Tot zoover gekomen zijnde, zijn we in staat met de besproken instrumenten een seingever op te bouwen en is 't dus nu zaak den ontvanger eens nader te beschouwen. Hiervoor keeren we terug naar 't geen we in 't begin van onze schets ,,'t electrisch oog" noemden, n.1. 't buisje met vijlsel.

Zooals 't indertijd door Marconi is uitgedacht is 't nog steeds in gebruik. Een glazen buisje (Fig. 5)

beschermen. In de buis is tusschen twee zilveren blokjes een laagje vijlsel gebracht bestaande uit zilver en hardnikkel, en van geen grootere dikte dan één millimeter, liefst nog iets minder, terwijl de toevoerdraden, uit platina bestaande, aan de blokjes zijn vast gesoldeerd met zilver. Om de gevoeligheid van 't instrumentje tusschen zekere grenzen te kunnen regelen, is 't eene zilveren blokje niet van eenen rechten maar van eenen schuinen kant voorzien, waardoor de ruimte tusschen de blokjes wigvormig wordt en men

IX

Fig. 5.

is luchtledig gemaakt om de metalen tegen inwerking van atmosferische invloeden te

Sluiten