is toegevoegd aan uw favorieten.

Finsen's lichtgeneesmethode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus 't voordeel verkrijgt door draaiing van het toestelletje eene dikkere of dunnere laag vijlsel te verkrijgen, daar de ruimte niet geheel is opgevuld. Is het smalle deel der wigvormige ruimte onder, dan is de laag vijlsel 't hoogst en dus eenigszins meer samengedrukt, waardoor 't instrumentje in zijn gevoeligsten stand is. De breede zijde onder geeft dan den minst gevoeligen stand, terwijl door meer of minder draaiing alle tusschen gelegen graden van gevoeligheid bereikt kunnen worden. Is 't toestelletje niet in gebruik dan wordt 't geisoleerd in eene doos geplaatst om 't tegen mogelijk aankomende electrische stralen te vrijwaren. Voor zoover mij bekend is heeft men geen goede Hollandsche benaming er voor, maar noemt 't gewoonlijk „coheerer", een Engelsche naam, die zijn ontstaan te danken heeft aan de wijze, waarop men zich de werking voorstelt. Het geleidend worden denkt men zich n.1. aldus, dat door 't opvallen van electrische stralen, de kleine deeltjes ladingen krijgen, die, op de zeer geringe afstanden, waarop de deeltjes van elkaar liggen, aanleiding geven tot 't vormen van kleine vonkjes, waardoor de fijne deeltjes uiterst weinig aan elkaar worden gesmolten en zoodoende eene geleiding vormen voor den electrischen stroom. Dit