Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ei, IVX P, F. Deze stroom, gaande door de windingen IV,, maakt 't daarin geplaatste ijzer tot eene magneet, waardoor 't anker Ai wordt aangetrokken en de hefboom, draaiende om D, bij R den draad raakt. De stroom R, IVEi, IV3, Ai wordt daardoor gesloten, t anker Ai door 't weekijzer in de windingen IVi aangetrokken en de stift raakt de papierstrook van den morse-schrijver M. Zoolang dus de morsesleutel S van den seingever (Fig. 7) neergedrukt blijft, blijft de stift van den morse-schrijver de papierstrook raken, welke laatste, doordat ze afrolt, eene streep ontvangt. Tegelijkertijd echter worden met de windingen W2, de windingen Wz in werking gezet, die op de wijze bijvoorbeeld van eene electrische schel eenen klopper in beweging brengen, die tegen den coheerer slaat. Dit verandert echter den coheerer geenszins in een niet-geleider zoolang de morse-sleutel van den seingever maar blijft neergedrukt, aangezien de steeds aankomende electrische stralen de geleidbaarheid in stand houden. Wordt nu echter de morsesleutel weer opgeheven, dan houdt 't overspringen van vonken op, de coheerer ontvangt geen electrische trillingen meer en de laatste slag van den klopper verandert hem in een niet-geleider. Het gevolg is

Sluiten