Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 0.

Springen tusschen bi en bi vonken over, (zie Fig. 9) dan zullen

deze niet alleen elec-

trische stralen doen ontstaan zooals boven, maar de draden «1 en ai zullen even' eens in electrische

trilling geraken en zoodoende golven

uitzenden en wel golven, afhankelijk van de afmetingen der draden. (Iedere draad vertegenwoordigt V* golflengte). Deze afhankelijkheid brengt dus mede, dat elke draad hare eigen golven uitzendt. Planten die zich voort door de ruimte, dan treffen ze de draden ü3 en ai van den ontvanger, die hierdoor ook in electrische trilling komen, deze trillingen overbrengen op 't vijlsel en zoodoende 't contact bewerkstelligen. Men ziet nu dadelijk in, wanneer men slechts in 't oog houdt, dat elke draad hare eigen golven uitzendt, dat, wanneer de draad ai door trillingen uit te zenden, den draad a3 moet doen medetrillen, dit 't beste zal gaan, wanneer de beide draden volkomen dezelfde

Sluiten