is toegevoegd aan uw favorieten.

Finsen's lichtgeneesmethode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich dus voor — iets wat Marconi tijdens zijne eerste proefnemingen op de reede van Spezia nog niet wist, dat 't spanningsmaximum optreedt aan 't uiteinde van den draad, zoodat de coheerer 't gevoeligst zou werken, wanneer hij aan den top van den luchtdraad kon bevestigd worden. Dat 't spanningsmaximum werkelijk optreedt aan 't uiteinde van den draad zal men gemakkelijk inzien, wanneer we deze vergelijken met een aan 't eene einde vastgeklemde stalen reep. Hierbij n.1. kan men mechanische trillingen opwekken door 't vrije einde eenvoudig wat uit zijn stand van rust te brengen en los te laten; de geheele reep vibreert dan, doch 't sterkst aan 't vrije uiteinde.

Wat onze luchtdraad betreft, komt 't punt waar hij met de aarde verbonden is overeen met 't inklemmingspunt van den reep, terwijl de top in de lucht in overeenkomstige conditie verkeert met betrekking tot de electrische trilling als 't vrije uiteinde van den stalen reep tegenover de mechanische vibratie. De coheerer zou dus aan den top moeten bevestigd worden, iets wat reeds dadelijk niet uitvoerbaar is, aangezien we vroeger reeds opmerkten, dat de draden zich veelal 30 tot 50 M. hoog in de lucht verheffen. Men gaat daarom als volgt