is toegevoegd aan uw favorieten.

Finsen's lichtgeneesmethode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te werk om hem toch in 't spanningsmaximum te houden:

Veronderstellen we eens (Fig. na) dat de ontvang-

draad «idoor de golven van den seingever in trilling is geraakt, dan zal a2, wanneer hij gelijk a-i in afmetingen is, 't eveneens doen,óók nog, wanneer ai in den stand gekomen is zooals fig. ii b

Fig. 11«.

Fig. 11 b.

aanduidt. Deze horizontale draad van dergelijke lengte zou echter al even bezwaarlijk en onpraktisch zijn, wanneer niet gebleken was, dat 't volstrekt onnoodig is den draad uitgestrekt te houden, maar dat de werking niet minder is, wanneer de draad tot een klos wordt gewonden en nu is 't dus zeer eenvoudig den coheerer in 't spanningsmaximum te houden. De verbinding wordt dan als in fig. 12, want we geven den coheerer eene apparte gesloten keten met een condensator er in, omdat hij dan nog gevoeliger werkt.