Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De draadwindingen a> oefenen volgens Slaby nog een anderen invloed uit, dan dat ze alleen dienen om den coheerer in 't spanningsmaximum te houden. Door inductie en ladingsverschijnselen n.L, zooals ze bij snelle trillingen optreden, zou de spanning aan 't einde (e) van de windingen nog heel wat grooter zijn, dan ze wezen moet door enkele opname van electrische energie door den ontvangdraad, hetgeen de werking op den coheerer nog enorm versterken zou.

Zooals we reeds vroeger gezien hebben, maakte men den ontvanger geschikt voor 't opnemen van die trillingen, die de seingever uitzendt, door de

actie brengen van den seingever. Wat volgt hier

Fig. 12.

draadwindingen b te veranderen, terwijl de luchtdraad rti vast is en veelal afhankelijk van de plaats van het telegraafstation; ook was reeds uitgemaakt, dat de niet met den seingever in overeenstemming gebrachte ontvanger opeenigszins aanzienlijken afstand niet zal werken bij 't in

Sluiten