is toegevoegd aan uw favorieten.

Finsen's lichtgeneesmethode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk uit: ie dat op dezelfde plaats meer ontvangers tegelijkertijd kunnen werken zonder elkaar te hinderen, mits ze slechts gestemd zijn op gevers, die golven van geheel verschillende lengte uitzenden en 2e dat de ontvangers gevoegelijk aan denzelfden luchtdraad ai kunnen worden aangesloten, wanneer men slechts zorge, dat de stroomketen van den coheerer, in 't bijzonder de draadwindingen b en «2 van eiken ontvanger op de verschillende golven zijn gestemd. Slaby heeft hieromtrent proeven genomen en in tegenwoordigheid des keizers te Berlijn de goede resultaten aan een vrij uitgebreid auditorium getoond. De ingenieur C. Arldt zegt hier ongeveer 't volgende van: Slaby toonde twee ontvangers, die een gezamelijken luchtdraad hadden. De ééne kon slechts in werking gebracht worden door electrische golven van 640 M. lengte en de 2e door golven van 240 M. lengte. Om deze te geven waren seingevers opgesteld; één in „Oberschönweide an der Oberspree" op 15 K.M. van den ontvanger, en de 2e in de „Technische Hochschule" te Charlottenburgop een afstand van 4 K.M. Het overseinen had zonder fouten plaats en wel tegelijkertijd, waarbij ongeveer 72 letters per minuut geschreven werden.