Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit waren buitengewoon belangrijke resultaten, want hiermede was 't vraagstuk om tegelijkertijd van verschillende stations naar willekeur door elkaar te kunnen seinen opgelost, en zij vormen dan ook den grondslag, waardoor 't telegrafeeren zonder verbindingsdraad in massa, zooals dit in de practijk gevorderd wordt, mogelijk geworden is.

Keeren we nu nog eens een oogenblik naar den seingever terug, want ook hiervan kan — evengoed als van den ontvanger — de werking nog zeer versterkt worden. Daarom worden de luchtdraden weer niet dicht aan de bollen, waartusschen de vonken overspringen, verbonden, maar men doet iets dergelijks als bij den ontvanger. De luchtdraad wordt weer bevestigd aan draadwindingen, welker andere uit¬

einde met de aarde in gemeenschap staat, terwijl de beide uiteinden

van de windingen tevens

verhonrlpn wnrrlpn mpf

Fig. 13.

de bollen. Ook hier wordt nog een condensator in de verbindingen opgenomen om daardoor 't uitzenden van trillingen door den luchtdraad aanmerkelijk te versterken. Fig. 13 geeft eene schematische

Sluiten