Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manier ook kan doen overeenstemmen, evenals meerdere ontvangers. De condensator s, die in 't toestelletje opgenomen is, neemt men 't voordeeligst door hem gelijke capaciteit te geven als die, verbonden aan den coheerer van den ontvanger.

Dit toestelletje, door Arco beschreven in 't electrotechnisch tijdschrift, is van groot belang geworden, daar 't een middel is om eene buitengewoon goede overeenstemming tusschen de verschillende stations te verkrijgen, ook zonder dat men deze Iaatsten laat werken.

Over 't oproepen van 't belanghebbend telegraafbureau, voordat men gaat seinen, evenals over de juiste samenstelling van den morse-schrijver, kan ik stilzwijgend heengaan, aangezien dit alles reeds zóó lang in gebruik is bij de telegrafie met verbindingsdraad, waar de laatste al ouderwetsch is geworden — dat daarover zeer zeker niet verder gesproken behoeft te worden.

Wat de afstanden aangaat, die men zoo langzamerhand heeft weten te overwinnen, is men voor de gewone stations gekomen op gemiddeld 300 a 500 Kilometer, hetgeen men alleen door de goede overeenstemming, wat betreft 't werken met dezelfde

Sluiten